První pomoc

Výuka je rozložena do sedmi týdnů, viz. rozvrh hodin. Její součástí je teorie a praktický nácvik na modelu. Kurz je ukončen kolokviem se zápočtem. Výuka probíhá v seminární místnosti ARK na pavilonu B3. Studenti se shromáždí v RTG čekárně pavilonu B3 (přízemí vpravo) a budou vyzvednuti vyučujícím. Pokud se vyučující nedostaví, neprodleně se prosím ohlaste na sekretariátu kliniky v 1. patře pavilonu B3.

Registrace studentů:

 1. v SIS obvyklým způsobem
 2. A SOUČASNĚ TELEFONEM NEBO EMAILEM na sekretariátu ARK (pav. B3, 1. patro) - Monika Kudelková , tel. 261083811 v pracovní době 7:45-16:00, monika.kudelkova@ftn.cz (viz. kontakty).

V případě dotazů ohledně výuky se obracejte na seratariát ARK TN (viz výše) nebo na zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání - MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D. tomas.rezac@ftn.cz, tel: 261082588.

Sylabus výuky:

 • Základní životní funkce a jejich poruchy
 • Zástava dechu, diagnosa, první pomoc
 • Zástava krevního oběhu, diagnosa, první pomoc
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Neodkladná resuscitace u novorozenců a kojenců
 • Náhlé poruchy zdraví u dětí
 • Bezvědomí
 • Křečové stavy
 • Šok, kolaps
 • Naléhavé stavy u cukrovky, příčiny, příznaky, první pomoc
 • První pomoc u popálenin, opařenin
 • Úpal, úžeh, poškození chladem
 • Úraz elektrickým proudem, oběšení
 • Tonutí
 • Akutní otravy
 • Uštknutí hadem, bodnutí hmyzem
 • Zevní krvácení
 • Vnitřní krvácení
 • Krvácení z tělních otvorů
 • Náhlé stavy postihující oko
 • Náhlé příhody v gynekologii a porodnictví
 • Bolesti na hrudníku, rozvaha
 • Poranění lbi a mozku
 • Poranění páteře a míchy
 • Poranění krku
 • Poranění hrudníku
 • Poranění břicha
 • Poranění kostí a kloubů
 • Zásady první pomoci u dopravních nehod

Doporučená literatura a zdroje informací:

 • Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006
 • Jarmila Drábková, Akutní stavy v první linii, Grada, Praha 1997
 • Jarmila Drábková, Hana Malá, Vádemékum novinek neodkladné péče, Grada, Praha1999
 • Jaroslav Počta a kolektiv, Kompendium neodkladné péče, Grada, Praha 1996
 • Jan Pachl, Karel Roubík, Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2003
 • www.erc.edu
 • www.akutne.czPŘIHLÁŠENÍ
jméno:
heslo:
 

© 2019 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice


LOADING