Základy anesteziologie

Výuka předmětu je rozložena do 5 týdnů, viz. rozvrh hodin. Součástí výuky je anesteziologická stáž na operačním sále v individuálně dohodnutém termínu (nejlépe v dopoledních hodinách). Kurz je ukončen kolokviem se zápočtem.

Výuka probíhá v seminární místnosti ARK na pavilonu B3. Studenti se shromáždí v RTG čekárně pavilonu B3 (přízemí vpravo) a budou vyzvednuti vyučujícím.

Pokud se vyučující nedostaví, neprodleně se prosím ohlaste na sekretariátu kliniky v 1. patře pavilonu B3.

Registrace studentů:

  1. v SIS obvyklým způsobem
  2. A SOUČASNĚ TELEFONEM NEBO EMAILEM na sekretariátu ARK (pav. B3, 1. patro) - Monika Kudelková , tel. 261083811 v pracovní době 7:45-16:00, monika.kudelkova@ftn.cz (viz. kontakty).

V případě dotazů ohledně výuky se obracejte na seratariát ARK TN (viz výše) nebo na zástupce přednosty pro vědu a vzdělávání - MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D. tomas.rezac@ftn.cz, tel: 261082588.

Sylabus:

1.týden

 

1. Historie oboru

 

 

2. Teorie účinku anestetik

 

 

3. Inhalační anestetika

 

 

4. Intravenózní anestetika

2.týden

 

5. Opioidy

 

 

6. Svalová relaxancia

 

 

7. Lokální anestetika

 

 

8. Aplikovaná fyziologie oběhu a dýchání

3.týden

 

9. Základy monitorace

 

 

10. Anesteziologický přístroj

 

 

11. Možnosti zajištění dýchacích cest

 

 

12. Předoperační vyšetření

4.týden

 

13. Premedikace

 

 

14. Celková anestézie

 

 

15. Centroaxiální blokády

 

 

16. Zásady dětské anesteziologie

5.týden

 

17. Blokády periferních nervů

 

 

18. Pooperační bolest a analgezie

 

 

19. Ambulantní anestézie

 

 

20. Komplikace anestézie / Zápočet

Doporučená literatura a zdroje informací:

  • Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006
  • Jan Pachl, Karel Roubík, Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2003
  • Reinhard Larsen, Anestezie, Grada Publishing, 2.české vydání, Praha 2004
  • Marie Ryšavá, Zdeněk Bystřický, Základy dětské anesteziologie, IPVZ v Brně, Brno 2000
  • www.akutne.cz


PŘIHLÁŠENÍ
jméno:
heslo:
 

© 2019 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice


LOADING