Pořádáme, výzkumXXII. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži

Mezioborové sympozium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kroměříž 6. - 8. června 2018


kliknutím na obrázek přejdete na registrační formulář akce

25.6.2018

Přednášky z konference

1. den

2. den


28.2.2018

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, rok utekl jako voda a my si Vás opět dovolujeme co nejsrečněji pozvat na XXII. Dny intenzivní medicíny do Kroměříže, tradiční mezioborové setkání intenzivistů. Osvědčený formát posledních ročníků chceme zachovat, proto převážnou část odborného programu vyplní zajímavé kazuistiky z klinické praxe. Rádi však nabídneme i tématicky ucelený blok na téma aplikované patofyziologie.

Více informací včetně elektronické přihlášky a registrace hledejte na adrese www.target-md.com/kromeriz2018.

V případě zájmu o aktivní sdělení prosím kontaktujte MUDr. Antonína Spáleného cestou e-mailu antonin.spaleny@uvn.cz. Lze využít i možnosti prezentace Vašeho sdělení formou posteru.

Dny budou počtem účastníků limitovány, proto Vás prosíme o včasnou registraci.

Za pořádající pracoviště:

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK 1. LF UK a Thomayerova nemocnice
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice
MUDr. Eva Kieslichová,Ph.D., KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
MUDr. Ivo Schindler, ARO Kroměřížská nemocnice a.s.
 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING