Profil kliniky

Vznik ARO v TN a jeho další stručná historie

V prosinci 1959 se začalo budovat v Thomayerově nemocnici na pavilonu B4 chirurgické oddělení. Anesteziologická služba ještě nebyla zajištěna a anestezii podávali lékaři operačních oddělení, samozřejmě bez anesteziologické erudice.

Dne 1.4.1960 byl do funkce ústavního anesteziologa jmenován MUDr. Stanislav Juna s úkolem vybudovat v nemocnici anesteziologickou službu. MUDr. Juna pracoval do té doby pod vedením doc. Keszlera na ÚKECH na pavilonu B1 v Thomayerově nemocnici a měl atestaci I. stupně v oboru vnitřního lékařství a nadstavbovou atestaci v oboru anesteziologie. Tehdy byl v Thomayerově nemocnici jediným lékařem s anesteziologickou erudicí a téměř tři roky neměl žádné spolupracovníky. Mohl se věnovat jen některým závažnějším výkonům u rizikových nemocných na chirurgii, urologii a gynekologii. Zbývající anestezie podávali lékaři těchto oddělení.

Teprve v průběhu roku 1963 byli do skupiny ústavního anesteziologa přijati tři další lékaři bez anesteziologické kvalifikace a čtyři sestry, jež se rovněž začaly seznamovat s oborem. Když tento tým získal základní vědomosti v oboru anesteziologie a resuscitace, začala se od poloviny r. 1964 rozvíjet anesteziologická služba v Thomayerově nemocnici.

Dne 1. 5. 1965 bylo ustanoveno anesteziologické oddělení a jeho prvním primářem byl jmenován MUDr. Stanislav Juna, vrchní sestrou Helena Taimrová. S rozvojem operačních oborů požadavky na anesteziologickou službu trvale narůstaly i přes nedostatek lékařů i sester a ještě během 70. let malé gynekologické výkony a někdy i akutní císařský řez uspával gynekolog, jestliže jediný anesteziolog ve službě pracoval na jiném sále. Po roce 1965 vykazovalo anesteziologické oddělení TN ročně něco přes 2500 celkových anestezií a každým rokem se tento počet zvyšoval až v roce 1993 přesáhl číslo 14 000. S rozvojem oddělení začala být anesteziology poskytována i neodkladná resuscitace v areálu nemocnice. Protože až do konce 90. let nebylo v nemocnici lůžkové resuscitační oddělení, byli kriticky nemocní pacienti podle příčiny poruchy životních funkcí překládáni na ARO v jiných pražských nemocnicích, ale i do Kladna, Slaného, Mladé Boleslavi nebo na dostupné JIP v Thomayerově nemocnici.

Roku 1990 se primářem anesteziologicko-resuscitačního oddělení stává MUDr. Kamil Loučka. V roce 2001 vzniká zcela nové 12 - lůžkové resuscitační oddělení na pavilonu B3, které po přechodné době samostatného provozu od roku 2003 tvoří Anesteziologicko-resuscitační oddělení FTN ve smyslu koncepce oboru A+R a tvoří plnohodnotný celek. ARO vedené prim. MUDr. Romanem Zazulou, Ph.D. se stává zároveň výukovou základnou pro 1. lékařskou fakultu UK v Praze a návrhem Akademického senátu 1. LF UK a výnosem ministra školství společně s ministrem zdravotnictví vzniká 15. ledna 2005 Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK v Praze. Po habilitačním řízení jejího přednosty se klinika stává samostatným akademickým pracovištěm 1. Lékařské fakulty UK v Praze a Thomayerovy nemocnice.


foto: archiv emerit. prim. MUDr. Kamil Loučka


50 let anesteziologie a resuscitace v TN

Padesát let samostatné anesteziologie a resuscitace v Krči – ohlédnutí nejen ve vzpomínkách MUDr. Kamila Loučky, emeritního primáře ARK 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice.

přečíst celý článek (.pdf)
Čím se zabýváme

  1. Resuscitační oddělení na pavilonu B3 tvoří 12 lůžek určených pro dospělé pacienty v kritickém stavu s poruchou životních funkcí přijaté z jiných oddělení nemocnice, od záchranné služby či z jiných nemocnic. Hospitalizováni jsou zde i pacienti po rozsáhlých chirurgických zákrocích.
  2. Anesteziologické oddělení poskytuje perioperační konzilia a anestezii na všech operačních sálech nemocnice, dále anestezii a analgosedaci u dlouhých nebo bolestivých diagnostických výkonů např. na magnetické rezonanci, bronchoskopii či endoskopii. V indikovaných případech je zajištována epidurální analgezie k porodu. Oddělení se podílí na zajištění a ošetření pacientů Centra dětské traumatologie.
  3. Ambulance pro léčbu bolesti se účastní péče o pacienty s chronickou  a nesnesitelnou bolestí anesteziologickými metodami.
  4. Klinika se podílí na výuce studentů 1. lékařské fakulty UK v neodkladné medicíně a volitelných předmětech první pomoc a základy anesteziologie….


 

© 2023 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING