XXIII. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži

Mezioborové sympozium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kroměříž 17. - 19. června 2020


kliknutím na obrázek přejdete na registrační formulář akce

1.7.2020

Přednášky z konference


2.6.2020

Milí přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,
v pondělí 6. dubna přišla z Brna velmi smutná zpráva o odchodu paní profesorky MUDr. Danuše Táborské, DrSc., která byla tváří a dobrou duší našich červnových setkání v Kroměříži. Jsme rádi, že se nám po roční odmlce nakonec podařilo uspořádat tradiční mezioborové sympozium Dny intenzivní medicíny a to především k její poctě.

Vzhledem k rekonstrukci Arcibiskupského zámku proběhne sympozium v Divadelním sále Starého pivovaru v historickém centru Kroměříže. Diskusní formát setkání, které je pojato rovněž jako vzpomínka na první dámu československé anesteziologie prof. MUDr. Danuši Táborskou, DrSc., umožní prezentaci kazuistik, volných sdělení i různých zajímavostí.

Je symbolikou osudu i transcendencí, že před samotným setkáním v Kroměříži se nabízí možnost přijmout pozvání na ohlášené Requiem za paní profesorku Danuši Táborskou, které bude slouženo ve středu 17. června od 15 hodin v Katedrále svatého Petra a Pavla v Brně na Petrově. Následovat bude vzpomínkový večer v Kroměříži a od čtvrtku 18. června pak odborný program.

Těšíme se na shledanou v Kroměříži.

Za pořádající pracoviště:

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK 1. LF UK a Thomayerova nemocnice
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice
doc. MUDr. Eva Kieslichová,Ph.D., KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
prim. MUDr. Ivo Schindler, ARO Kroměřížská nemocnice a.s.
 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING