Struktura a kontakty

Vedení kliniky a sekretariát

Pavilon B3, 1. patro

Přednosta kliniky:

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.           

Tel.: +420 261 083 811, roman.zazula@ftn.cz

Zástupce přednosty pro léčebnou péči:

prim. MUDr. Michal Moravec           

Tel.: +420 261 083 422, michal.moravec@ftn.cz

Zástupce přednosty pro výuku:

MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.

Tel: 26108 2588, tomas.rezac@ftn.cz

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum:

MUDr. Martin Müller, Ph.D.

Tel: 26108 2598, martin.muller@ftn.cz

Emeritní primář:

MUDr. Kamil Loučka

Tel.: +420 261 082 336, kamil.loucka@ftn.cz

Vedoucí lékař anesteziologického oddělení:

MUDr. Blanka Havlíčková

Tel. 26108 3785, blanka.havlickova@ftn.cz

Vedoucí lékař resuscitačního oddělení:

MUDr. Jan Cihlář

Tel: 26108 2588, jan.cihlar@ftn.cz

Vrchní sestra:

Bc. Martina Bradová

Tel.: +420 261 082 158, martina.bradova@ftn.cz

Sekretariát:

Monika Kudelková

Tel.: +420 261 083 811, monika.kudelkova@ftn.cz

Fax.: +420 261 083 673

 

Anesteziologické oddělení

Pavilon G5,  tel.: 26108 3353

Staniční sestra:

Yvetta Čížková

Tel.: 26108 2565 (2564), yvetta.cizkova@ftn.cz

 

Resuscitační oddělení

Pavilon B3, 1. Patro

Oddělení A, tel.: 26108 4007
Oddělení B, tel.: 26108 3233

Staniční sestra: Bc. Jiřina Holasová

Tel: 26108 3785,
jirina.holasova@ftn.cz

Anesteziologická ambulance

Pavilon G6

MUDr. Jiří Sedláček

Tel.: 26108 3694, jiri.sedlacek@ftn.cz


Ambulance pro léčbu bolesti

Pavilon A1, 1. Patro

MUDr. Ivana Matoušková
Tel.: 26108 3246, ivana.matouskova@ftn.cz

Je nutné se telefonicky objednat 8-830 hod.


Psychosomatická ambulance

MUDr. Ivana Matoušková
ivana.matouskova@ftn.cz
vedoucí lékař
 

MUDr. Ingrid Šilhánová

MUDr. David Reňák

Je nutné se telefonicky objednat pondělí a středa 8-830 hod. na tel. 26108 3452.

 

Kontakt, mapa, schema TN

Anesteziologicko - resuscitační klinika 1. LF UK a TN


Pavilon B3 - vedení kliniky, sekretariát, resuscitační oddělení

Pavilon G5 - anesteziologické oddělení

Adresa:

Vídeňská 800

140 59 Praha 4

Tel.: 26108 3811, 2588

Fax.:  26108 3673

Email: ark@ftn.cz, monika.kudelkova@ftn.cz

Najdete nás na mapy.cz

Schéma areálu nemocnice:

Pavilon B3 - vedení, sekretariát, resuscitační oddělení
Pavilon G5 - anesteziologické oddělení
Pavilon A1 – ambulance pro léčbu bolesti
Pavilon G6 - anesteziologická ambulance LOADING