Dokument bez názvu

Výuka

Studenti medicíny

Vyučované předměty v akademickém roce 2023/24

Anesteziologie a neodkladná medicína (B00124)

Informace pro studenty V. ročníku 1.LF UK - Všeobecné lékařství liché kruhy, dále pro studenty IV. ročníku 1.LF UK - Stomatologie

  • Teoretická a praktická výuka Anesteziologie a neodkladné medicíny na ARK 1.LF UK a TN Praha je zaměřena především na výuku kardiopulmonální resuscitace, základů intenzivní a perioperační péče, anesteziologické postupy.
  • Probíhá na ARK 1.LF UK a TN Praha, v Thomayerově nemocnici, pavilon B3 ve dvoutýdenních blocích.
  • První den výuky se studenti dostaví v 8:45 hodin do posluchárny ARK 1.LF UK a TN Praha - suterén pavilonu B3. Proběhne rozdělení do skupin a v každém bloku individualizovaný rozvrh výuky, který studenti obdrží v písemné formě.
  • První týden prezenční teoretická část - semináře a konzultace prezenčně, samostudium e-learningu a doporučené literatury, praktický nácvik postupů KPR na modelu, úvodní klinické praktické stáže na lůžkovém oddělení.
  • Druhý týden výuky praktická prezenční výuka - klinické stáže s nácvikem základních dovedností a prezentací kazuistik a léčebných postupů dle aktuální situace, na operačních sálech Thomayerovy nemocnice a lůžkové resuscitační části ARK 1.LF UK a KARIM TC IKEM.
  • Udělení zápočtu je podmíněno splněním docházky a úspěšným složením zápočtového testu z KPR, IM a anesteziologie. Zápočet je udělen poslední den výuky. Termín zkoušky je upřesněn během prvního týdne výuky, obvykle v týdnu po proběhlém bloku výuky.

Syllabus výuky předmětu ZDE

Doporučená literatura a zdroje informací ZDE

Prezentace seminářů na stránkách kliniky v sekci e-learning a na MOODLE UK.

Otázky ke zkoušce pro V. ročník všeobecného lékařství k dispozici ZDE, pro IV. ročník stomatologie ZDE

Základy anesteziologie (B01261, B01362)

Volitelný předmět určený studentům 4. a 5. ročníku lékařské fakulty. Předmět je zaměřen na základní seznámení studentů s anesteziologickými postupy a perioperační medicínou. Přednáší se jak obecná část zaměřená na farmakologii a obecné postupy, tak část speciální v jednotlivých chirurgických oborech. Součástí předmětu je navazující klinická stáž na operačním sále v individuálním termínu.

Výuka probíhá 7 týdnů v průběhu semestru, vždy v úterý odpoledne od 14 hodin.

Základy odborné první pomoci (B01260, B01348)

Volitelný předmět určený studentům druhého a třetího ročníku lékařské fakulty, kteří mají po prvním ročníku znalosti ze základních postupů v první pomoci. Navazuje seznámením se základními lékařskými postupy, včetně farmakologických a přístrojových, u kritických stavů ohrožujících život nemocného. Důraz je kladen na KPR dospělých i dětí včetně praktického nácviku (ASL), podporu vitálních funkcí včetně zajištění dýchacích cest a vstupu do cévního řečiště, přehled šokových stavů a léčebných postupů, neúrazové a traumatické stavy v iniciální fázi ošetření.

Výuka probíhá 7 týdnů v průběhu semestru, vždy v pondělí odpoledne od 14 hodin formou seminářů se zakončením praktickým klinickým cvičením na lůžkové části kliniky.


Kontakty:

sekretariát:
Monika Kudelková,
monika.kudelkova@ftn.cz,
+420 261 083 811

zástupce pro výuku:
MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
tomas.rezac@ftn.cz.
+420 261 082 588

zástupce pro vědu a výzkum:
MUDr. Martin Müller
martin.muller@ftn.cz.
+420 261 082 598Postgraduální studenti a stážisté

ARK 1.LF UK a TN Praha jako akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA (MZ 13822/2006, prodloužení na celý vzdělávací obor z roku 2016) poskytuje výuku pro lékaře zařazené do oboru a stáže pro lékaře v postgraduální přípravě na ostatní obory.

Žádosti o volné termíny směřujte na sekretariát ARK 1.LF UK a TN Praha, dle domluvy se následně vyřizují nutné formality se vzdělávacím centrem TN.

Kontakty:

sekretariát:
Monika Kudelková,
monika.kudelkova@ftn.cz,
+420 261 083 811

zástupce pro výuku:
MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
tomas.rezac@ftn.cz.
+420 261 082 588E-learning 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING