Dokument bez názvu

Výuka

Studenti medicíny

Vyučované předměty v akademickém roce 2020/21

Anesteziologie a neodkladná medicína (B00124)

Informace pro studenty V. a VI. ročníku 1.LF UK - Všeobecné lékařství liché kruhy, dále pro studenty IV. ročníku 1.LF UK - Stomatologie

  • Teoretická a praktická výuka Anesteziologie a neodkladné medicíny na ARK 1.LF UK a TN Praha je zaměřena především na výuku kardiopulmonální resuscitace, základů intenzivní a perioperační péče, anesteziologické postupy.
  • Probíhá na ARK 1.LF UK a TN Praha, v Thomayerově nemocnici, pavilon B3 ve dvoutýdenních blocích.
  • První den výuky se studenti dostaví v 8:30 hodin do posluchárny ARK 1.LF UK a TN Praha - suterén pavilonu B3. Proběhne rozdělení do skupin a v každém bloku individualizovaný rozvrh výuky, který studenti obdrží v písemné formě.
  • První týden prezenční teoretická část - semináře a konzultace prezenčně, samostudium prezentací kliniky a doporučené literatury, praktický nácvik postupů KPR na modelu, případně seminář na KARIM TC IKEM.
  • Druhý týden výuky praktická prezenční výuka - klinické stáže s nácvikem základních dovedností dle aktuální situace, na operačních sálech Thomayerovy nemocnice a lůžkové resuscitační části ARK 1.LF UK a KARIM TC IKEM.
  • Udělení zápočtu je podmíněno splněním docházky a úspěšným výsledkem zápočtového testu z KPR, IM a anesteziologie. Zápočet je udělen poslední den výuky. Termín zkoušky je upřesněn během výuky.

Syllabus výuky předmětu ZDE

Doporučená literatura a zdroje informací ZDE

Prezentace seminářů na stránkách kliniky v sekci e-learning a na MOODLE UK.

Otázky ke zkoušce pro V. a VI. ročník všeobecného lékařství k dispozici ZDE, pro VI. ročník stomatologie ZDE

Distanční online výuka předmětu (pro případ přerušení výuky, karantény apod.) - online semináře/videokonference s využitím Adobe Connect UK. Rozpis webinářů v jednotlivé dny bude před výukou rozeslán studentům na mailové adresy uvedené v SIS. Semináře probíhají od 9:00 do 12:00 hodin.
 
Struční postup:
Pro online prezentace je možné využit PC (Win/MacOS), tabletu či telefonu (Android/iOS).Nejprve je nutné stahnout program Adobe Connect. Po úspěšné instalaci a spuštění programu se prosím přihlaste na kurz Anesteziologie a neodkladná medicína (https://el.lf1.cuni.cz/anesteziologie-neodkladna-medicina/). Přihlášte se jako host - uvedením vašeho jména - slouží zároveň jako prezence.
Podrobný návod naleznete na stránkách fakulty ZDE.
 

Základy anesteziologie (B1261, B1362)

Výuka z kapacitních důvodů při změně kurikula 1.LF UK v roce 2020/21 přerušena

První pomoc (B1260, B1348)

Výuka z kapacitních důvodů při změně kurikula 1.LF UK v roce 2020/21 přerušena


Kontakty:

sekretariát:
Monika Kudelková,
monika.kudelkova@ftn.cz,
+420 261 083 811

zástupce pro výuku:
MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
tomas.rezac@ftn.cz.
+420 261 082 588

zástupce pro vědu a výzkum:
MUDr. Martin Müller
martin.muller@ftn.cz.
+420 261 082 598Postgraduální studenti a stážisté

ARK 1.LF UK a TN Praha jako akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA (MZ 13822/2006, prodloužení na celý vzdělávací obor z roku 2016) poskytuje výuku pro lékaře zařazené do oboru a stáže pro lékaře v postgraduální přípravě na ostatní obory.

Žádosti o volné termíny směřujte na sekretariát ARK 1.LF UK a TN Praha, dle domluvy se následně vyřizují nutné formality se vzdělávacím centrem TN.

Kontakty:

sekretariát:
Monika Kudelková,
monika.kudelkova@ftn.cz,
+420 261 083 811

zástupce pro výuku:
MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
tomas.rezac@ftn.cz.
+420 261 082 588E-learning 

© 2021 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING