Pořádáme / EventsPřednáškový večer, setkání pamětníků, součastníků a přátel ARK 1. LF UK a FTN v Krči

Setkání se koná k příležitosti XX. výročí otevření lůžkového oddělení kliniky 27. října 2021 od 17:00 hodin v Restauraci Na tý louce zelený (Zelená louka 451/1, Praha-Kunratice (za areálem IKEMu).

 

 


První lůžka ARO, dnes Anesteziologicko-resuscitační kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, byla otevřena 1.listopadu roku 2001. Resuscitační péče, potažmo intenzivní medicína a stejně tak i naše oddělení se stále rozvíjí a jako jeden z mála klinických oborů neztrácí celistvý pohled na organismus s možností široké diagnostiky, posouzení a léčby vzájemných složitých patofyziologických vazeb bytosti trpící, pacienta. Rozvoj techniky zrychlující se v posledních letech mění nejen medicínu a naši společnost, ale i naše myšlení a systém našich hodnot.
 
Volně řečeno slovy akademika Josefa Charváta, pohání nás zvědavost, řešení úkolů, touha po poznání, nutnost tvořit. Na jedné straně stojí civilizace jako plod technického rozumu, na druhé straně kultura jakožto emočně podmalovaná organizace zvyků a symbolů. Není nadstavbou, ale podstatnou části lidství. Nekulturní člověk by byl špatným lékařem, i kdyby ovládal diagnostiku a terapii. Lékař musí mít zájem o humanitu, musí být lidský, proto jej nikdy nemohou nahradit sofistikované stroje.
 
Věřím, že přes veškerý rozmach informačních technologií nám osobní setkání zůstanou nesmírně cenná. Přeji Vám příjemné a veselé prožití společných chvil.
 

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Přednosta ARK 1. LF UK a FTN v Praze


 
Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: monika.kudelkova@ftn.cz 

© 2023 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING